Jij en je werk Jijzelf

Inclusieve en veerkrachtige organisatie

5 februari 2020
DichtbijVrij praktijk Breda en Galder

 

Inclusie en veerkracht zijn twee enorm krachtige woorden. “Inclusie en veerkracht” omvat meer dan een bedrijf waar diversiteit hoog in het vaandel staat en gaat verder dan een vitale-, of stressbestendige organisatie. Het gaat over een systeem waarin rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid verweven zijn in de kernwaarden. Een organisatie waar iedereen erbij hoort, kan groeien en de inspanning pleegt om bij te dragen aan een veilig werkklimaat. In zo’n omgeving is het essentieel dat leidinggevenden en collega’s onderling traumasensitief zijn.

“In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd.” (1) Verschillen worden gewaardeerd en benut.

In een veerkrachtige organisatie kan men omgaan met tegenslag, is men wendbaar en adaptief, en gaat men de uitdaging aan om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. In die omgeving kan men groeien.

trauma sensitief in organisatie

HOE:
Een krachtige mindset om te komen tot een inclusieve en veerkrachtige organisatie is de benadering van “care and dare”. Je hebt een basis nodig van veiligheid, steun, en zorg: care. Om vervolgens mensen uit te dagen, zodat men gaat ontdekken en risico’s durft te nemen: dare.

In zo’n omgeving komt iedereen tot zijn recht, hoort iedereen erbij EN zoekt de organisatie de durf en lef op om aanpassingen te treffen om tot die inclusie te komen.

Als mensen kunnen bewegen tussen het zijn in een comfort zone, en het verkeren in een uitdagende omgeving, dan spreken we van veerkracht. Steun en veiligheid zoeken wanneer je dat nodig hebt, en persoonlijk en samen groeien door het nemen van risico’s.
Als een organisatie veiligheid en steun kan bieden, en de stimulans biedt om boven jezelf uit te stijgen, dan spreken we van een veerkrachtige organisatie.

Voor care is een traumasensitieve mindset nodig. Om veiligheid en steun te kunnen bieden, is het nodig dat men elkaars verhaal kent. Kennis over elkaars talenten, maar ook elkaars pijnplekken en triggers. In een verdiepend blog ga ik daarop in.

Voor dare is een visie, inspiratie en uitdaging nodig om grenzen te durven opzoeken.

WAAROM:
We willen een inclusieve en veerkrachtige organisatie om: te voldoen aan de basisbehoeften van ieder mens en hen een omgeving te bieden om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. In die omgeving voelt men zich veilig, gesteund, en uitgenodigd om risico’s te nemen. Een omgeving om te groeien.

Carla van Loon
Integratief therapeut en teamcoach

 

Bronnen:

  • Frans Nijhuis, hoogleraar Inclusieve arbeidsorganisaties aan de Universiteit Maastricht, website Toolbox inclusief, 2020.
  • In hun boek Care to Dare, beschrijven George Kohlrieser, Susan Goldsworthly en Duncan Coombe, secure based leadership met de begrippen care en dare, 2018. Ik denk dat deze begrippen zinvol zijn om te koppelen aan inclusie en aan veerkracht. 

You Might Also Like