Jijzelf

Durf jij in de wereld van je dromen te kijken

7 maart 2017
Dromen Breda

Sinds ik de dag Dromen Duiden organiseer, weet ik ook wat voor taboe er ligt op het kijken naar je eigen dromen. Zodra ik erover begin, kruipen mensen nog net niet onder het tapijt. Alsof het gaat om schaamtevolle fantasieën. Maar een droom gaat gewoon over jouw alledaagse leven, met de dilemma’s die er spelen, je verlangens en je angsten. Maar dan in beeldtaal.

Ik weet als geen ander, dat die beelden je soms enorm kunnen verwarren. Dat komt omdat je ze heel direct gaat interpreteren. Of dat een ander ze voor jou gaat duiden. De beelden (veelal visueel, maar je kunt ook geluiden horen of iets voelen terwijl je weg rent) zijn symbolen. Zoals we in hulpverlening werken met de vraag achter de vraag. Ga je nu op zoek naar de betekenis, achter de beelden.

Ellen ten Damme: Wat is dromen? 

In veel tradities ziet men dromen als wegwijzers en belangrijke wijsheden. In onze maatschappij en tijd zijn we vergeten hoe we dromen kunnen gebruiken om in het dagelijks leven keuzes te maken. Ze kunnen richtinggevend zijn in de route die we volgen in ons leven. Het is enorm boeiend en fascinerend als je leert om je dromen te volgen. Door met je dromen te werken, vergroot je het contact met je eigen wijsheid en je intuïtie. Wat nog niet zichtbaar is voor jezelf, kan nu aan het licht komen.

Ik vind het bijzonder dat veel mensen een NLP cursus volgen, een familieopstelling of naar een haptonoom gaan, maar de weg naar hun eigen dromen nog niet kennen. Behalve dat het inzicht geeft in wat je nog mag verwerken, wat je echt goed doet en dus zicht geeft op wat je te doen staat in het hier en nu, kun je ook thema’s gaan herkennen. Angsten of frustraties die diepgaande patronen in jou betreffen, je basisangst of zoals wij dat noemen; je basisthema. Omgekeerd kan het structureel volgen van je dromen ook zicht geven op je talenten en je missie: wat kom je brengen op aarde? Hoe geef jij betekenis?

Dromen duiden in Breda

Dromen duiden in Breda

Dromen begrijpen
Tijdens de dromendag, ga je gefaseerd, je droom uitpluizen. Steeds weer op een ander level, met verschillende methoden. De diverse technieken maken steeds iets anders in je los, waardoor je tot diepgang komt. Visualisaties, je tekening kunnen lezen, associëren, gevoelens exploreren en soms kies ik 1 droom uit om een opstelling te doen. Een systeemopstelling waarvan ik vermoed dat diegene zo tot transformatie komt, maar die ook dienend kan zijn voor de andere deelnemers.

Ik kan me ook nog herinneren hoe spannend ik het zelf vond om met mijn eigen droom te werken. Dat maakt dat we in een intiem groepje werken, met 4 deelnemers. Sommige mensen gaan liever voor een 1-op1 consult. Bijvoorbeeld als ze af willen van een terugkerende nachtmerrie, die we volgens de evidence based methode: Imaginatie en Rescriptingtherapie (IRT) behandelen. Maar de dromendag is ook zeer geschikt als eerste stap.

Dromen duiden Breda

Dromendag: vrijdag 28 augustus 2020 van 16.00 uur tot 20.00 (kan iets uitlopen).
We eten samen in de avond. Iedere deelnemers neemt iets mee om te delen.

Locatie: Vrij Leven in Rijsbergen (vlakbij Breda).
We zitten in het stro huisje waardoor we goed 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Kosten: 150,-
Je ontvangt een factuur hiervoor.

Meenemen:
– Matje / Yoga kussen
– Bidon water

Je schrijft jouw droom in tegenwoordige tijd uit. Liefst met zoveel mogelijk zintuigelijke herinneringen. Weet dat je ook kunt werken met een droomflard. De droom hoeft dus niet “af” te zijn. Kies een droom die je bezig houdt, verward, beangstigt, fascineert.

Een mooie spiegel… is die waar je in durft te kijken.

Carla van Loon,
integratief therapeut

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply