Podcast

4-daagse Systemisch en creatief werken met trauma

17 juli 2023

Verdiepingsdagen: systemisch en creatief werken met trauma

 

In deze verdiepingsdagen werken we met de kracht van verbeelding, door het inzetten van creatieve technieken. We werken vanuit een stevige systeemtheoretische en trauma-sensitieve theoretische bedding.

Het verbale, en cognitieve, zetten wat meer op de achtergrond, door het lichaam en onderbewuste wat meer op de voorgrond te trekken. Werken met het lichaam dat zoveel te vertellen heeft.

Waar bewustzijnsvernauwing optreedt bij trauma, is het van belang de verbreding op te zoeken. Bij fragmentatie, zoeken we naar integratie. En bij focus op last, hoort ook focus op kracht en verder- en samenleven.

Dus gaan we werken met innerlijke delen, ontstaan in een context. Met ingewikkelde thema’s als kunnen spreken en delen, of toch zwijgen of stilvallen. Over de emotionele en lichamelijke verwondingen die voelbaar kunnen zijn, en effect kunnen hebben in relaties. Maar ook over het koppelen van deze interventies aan bestaande therapieën als schematherapie, IFS. Of begrijpen wanneer je EMDR inzet, of exposure en wanneer je ‘weeft’ met andere (systeem) interventies.

Creativiteit inzetten, brengt ook in tijden van zwaarte en last, speelsheid en nieuwsgierigheid in. Vaardigheden die vaak door de indrukwekkende gebeurtenissen, naar de achtergrond zijn verdwenen.

Een deelnemer zegt over de verdieping: Het geeft nog meer zicht op hoe trauma doorwerkt in een gezin/ familie/ generaties en bovenal hoe je op verschillende creatieve manieren hierover in gesprek kan gaan en meer stilstaan bij het gevoel en lichaam. Het verrijkt het gesprek om met (andere) materialen, zintuigen en invalshoeken aan de slag te gaan”.

Systeemtheoretische creatieve ingangen ipv enkel het individueel kader
Wanneer cliënten bij ons komen met klachten die voortkomen uit impactvolle en ingrijpende gebeurtenissen – trauma, verlies, (herhalende) stressvolle en/of schokkende ervaringen – dan gaan we vanuit een systeemtheoretische blik op zoek naar relevante verbindingen en verloren geraakte verhalen. Denk hierbij aan mogelijkheden om fases met elkaar te verbindingen die door alle hectiek van elkaar zijn losgeraakt. Of aan het inzichtelijk maken van interne en externe hulpbronnen, zodat deze ‘in het nu’ toegepast kunnen worden. We kunnen daarmee uitzonderingsposities en/of ontbrekende steunpilaren ten tijde van de impactvolle gebeurtenis(sen) in beeld brengen, maar ook juist de social support die er wél was. Met verbeelding kun je gewenste situaties onderzoeken ook al ontbrak het daaraan in de werkelijkheid.

Het risico van enkel het individuele kader als ingang nemen bij traumabehandeling is, dat gemist wordt hoe trauma een gedeelde wond is; hoe daarmee (gezins)relaties worden geraakt. Hoe een systeem waarin iemand leeft onveiligheid, ongelijkheid, en uitsluiting in de hand kan werken. Maar ook hoe de omgeving van belang kan zijn voor het herstel van de cliënt (en het herstel van de betrokkenen).

Een ander risico is dat de focus ligt op de last en de kans bestaat dat we vanuit een probleemkader de cliënt benaderen. Dat er mono-causale verbanden worden gelegd en cliënt en/of omgeving in ‘gestolde’ schuldtoewijzingen terechtkomen, waardoor de trauma-identiteit verder wordt bevestigd.

Programma
Deze verdieping is bedoeld voor hulpverleners die werken met adolescenten / volwassenen en hun systemen, en al ervaring hebben in het veld van trauma en/of verlies. Ervaring leert dat de interventies ook toe te passen zijn voor gezinstherapeuten, die werken met kinderen en jongeren.
De interventies die we behandelen, zijn in te zetten bij stress- en trauma-gerelateerde klachten.
Dit programma zet in op metaforische tools die bijdragen aan:

  • de verbreding van de context
  • het leggen van verbindingen met het systeem
  • het creëren van verbinding tussen innerlijke delen.

Je leert aanvullende interventies die je kunt toevoegen aan je al bestaande (individuele en exposure gerichte) behandelmethodieken zoals EMDR, NET en CGT.

Voorbereiding
We werken via het ‘ervarend leren’. Dat betekent, dat je zelf de interventies ondergaat en leert toepassen. In deze nascholing gaan we tekenen, zetten we muziek, vloerankers, visualisaties, en grondingsoefeningen in.
Daarom is het fijn als je alle dagen met eenzelfde persoonlijk thema werkt, dat je kunt inbrengen. Ook is het prettig als je in je achterhoofd een werk-gerelateerde casus hebt, waarbij je steeds kunt reflecteren of deze interventie ook in die casus toe te passen zou zijn.

Opleider
Carla van Loon is werkzaam als integratief therapeut en relatietherapeut. Ze is opgeleid vanuit verschillende stromingen en heeft velerlei methodieken en zienswijzen geintegeerd in haar handelen.
Ze was 6 jaar docent en supervisor in het kernteam Social Work, en werkte daarna als freelancer voor o.a. de opleidingen Toegepaste psychologie,  Verpleegkunde, en een beroepsopleiding tot couselor.

Dank
Carla van Loon: “Graag dank ik een aantal personen waarvan ik zelf les heb gehad en die ervoor hebben gezorgd dat ik vanuit een breed arsenaal aan visies, en therapeutische interventies kan handelen. Zoals de systeemtherapeuten Sabine Vermeire, Jan Olthof en Kris Decraemer. Maar ook de opleiders die mijn basis vormden in de hypnotherapie (en het imaginair rescripten) en het werken met delen. In dat kader dank ik ook Janina Fisher voor haar training. Het trauma Informed (sensitief werken) leerde ik in de USA. Ik dank de opleiders van Vidarte voor het werken vanuit opstellingen en Prof. Andries Baart voor de basisattitude die we ook vanuit de systeemtherapie omarmen: het present zijn.  Tevens dank ik de opleiders die mij hebben geschoold in de behandelingen zoals opgenomen in de zorgstandaard voor het werken met trauma: EMDR en NET.

Accreditatie & inschrijven
De scholing is geaccrediteerd door NVRG voor 30 punten. Leden van NFG kunnen 16 scholingspunten ontvangen. Je ontvangt een certificaat na afloop.

Inschrijven via patricia@euthopia.nl

Kosten en data
€ 780,- per persoon inclusief vega lunch en koffie/thee water

Data: maandag 28 oktober, 11 november, 25 november en 16 december 2024.
Locatie: Zandberglaan 54 in Breda

Dank aan Bruno Hillewaere, systeemtherapeut, opleider en supervisor verbonden aan Euthopia. ‘Een plek waar ruimte is voor ont-moeting, voor passende hoop die aansluit bij de (veer)kracht van gezinnen EN recht doet aan de kwetsbaarheid… Een gelijkaardige ontmoetingsplek, waarin ruimte is voor inspiratie en dialoog’.

You Might Also Like