Podcast

4-daagse systemisch creatief werken met trauma

17 juli 2023

De kracht van verbeelding – inzetten van creatieve technieken in het werken met cliëntsystemen die trauma hebben mee gemaakt.

Indirect aan de slag met impactvolle gebeurtenissen en veelzijdige levensverhalen.

Voor therapeuten die werken met individuele volwassenen en hun systeem.

In deze 4-daagse werken we met de kracht van verbeelding door het inzetten van creatieve technieken. Het voordeel hiervan is, dat de cliënt meer overzicht genereert, omdat we niet direct met het trauma of het verlies werken. De impactvolle gebeurtenissen plaatsen we op afstand, zodat we delen en stukjes kunnen verkennen, maar ook doorlopend breed blijven werken. Deze technieken raken de laag van het onderbewuste, waarbij lichaamstaal en het luisteren naar gevoel zo van belang is.

Indirect

Wanneer cliënten bij ons komen met klachten die voortkomen uit impactvolle en ingrijpende gebeurtenissen – trauma, verlies, (herhalende) stressvolle en/of schokkende ervaringen – dan gaan we vanuit een systeemtheoretische blik op zoek naar relevante verbindingen en verloren geraakte verhalen. Denk hierbij aan mogelijkheden om fases met elkaar te verbindingen die door alle hectiek van elkaar zijn losgeraakt. Of aan het inzichtelijk maken van interne en externe hulpbronnen, zodat deze ‘in het nu’ toegepast kunnen worden. We kunnen daarmee uitzonderingsposities en/of ontbrekende steunpilaren ten tijde van de impactvolle gebeurtenis(sen) in beeld brengen, maar ook juist de social support die er wél was. Met verbeelding kun je gewenste situaties onderzoeken ook al ontbrak het daaraan in de werkelijkheid.

Co-creatie

Een voordeel hiervan is het co-creëren. Het samen met de cliënt – en diens steunsysteem – onderzoekend zijn, maar ook nieuwsgierig: nog niet weten wat de uitkomst gaat zijn. De therapeut stelt daarbij geen uitkomst vast, omdat immers het samen exploreren zoveel nieuwe mogelijkheden op tafel kan leggen. Creativiteit inzetten, brengt ook in tijden van zwaarte en last, speelsheid en nieuwsgierigheid in. Vaardigheden die vaak door de indrukwekkende gebeurtenissen, naar de achtergrond zijn verdwenen.

Programma

Deze intensive op het gebied van creatieve technieken, is bedoeld voor hulpverleners die werken met volwassenen en hun systemen, en al ervaring hebben in het veld van trauma en/of verlies.
De interventies die we behandelen, zijn in te zetten bij stress- en trauma-gerelateerde klachten.
Dit programma zet in op metaforische tools die bijdragen aan:

  • de verbreding van de context
  • het leggen van verbindingen met het systeem
  • het creëren van verbinding tussen innerlijke delen.

Je leert aanvullende interventies die je kunt toevoegen aan je al bestaande behandelmethodieken.

De 4-daagse is tevens geschikt voor hulpverleners die als systeemtheoretisch werker of systeemtherapeut samenwerken met psychologen en psychotherapeuten die meer direct exposure gericht en individueel werken met cliënten. Je leert hierdoor interventies in te zetten zodat ze een goede aanvulling kunnen zijn op IR, EMDR, NET, CGT. Bijvoorbeeld: in de voorbereiding naar deze traumabehandeling; als interventie tijdens overspoeling; als instrument om de verbreding te zoeken, of als vervolg op een exposure-gerichte-behandeling.

Voorbereiding
We werken via het ‘ervarend leren’. Dat betekent, dat je zelf de interventies ondergaat en leert toepassen. Daarom is het fijn als je alle dagen met eenzelfde persoonlijk thema werkt, dat je kunt inbrengen. Ook is het prettig als je in je achterhoofd een werk gerelateerde casus hebt, waarbij je steeds kunt reflecteren of deze interventie ook in die casus toe te passen zou zijn.

Systeemtheoretische creatieve ingangen i.p.v. enkel het individueel kader
Het risico van enkel het individuele kader als ingang nemen bij traumabehandeling is, dat gemist wordt hoe trauma een gedeelde wond is; hoe daarmee (gezins)relaties worden geraakt en hoe overlevingsmechanismen doorwerken op latere leeftijd. Maar ook hoe de omgeving van belang kan zijn voor het herstel van de cliënt (en het herstel van de betrokkenen). Een ander risico is dat de focus ligt op de last en de kans bestaat dat we vanuit een probleemkader de cliënt benaderen. Dat er mono-causale verbanden worden gelegd en cliënt en/of omgeving in ‘gestolde’ schuldtoewijzingen terechtkomen, waardoor de trauma-identiteit verder wordt bevestigd.

Opleider
Carla van Loon: “Graag dank ik een aantal personen waarvan ik zelf les heb gehad en die ervoor hebben gezorgd dat ik vanuit een breed arsenaal aan zienswijzen, en therapeutische interventies kan handelen. Zoals de systeemtherapeuten Sabine Vermeire, Jan Olthof en Kris Decraemer. Maar ook de opleiders die mijn basis vormden in de hypnotherapie (en het imaginair rescripten) en het werken met delen. In dat kader dank ik ook Janina Fisher voor haar training. Het trauma Informed (sensitief werken) leerde ik in de USA. Ik dank de opleiders van Vidarte voor het werken vanuit opstellingen en Prof. Andries Baart voor de basisattitude die we ook vanuit de systeemtherapie omarmen: het present zijn.  Tevens dank ik de opleiders die mij hebben geschoold in de behandelingen zoals opgenomen in de zorgstandaard voor het werken met trauma: EMDR en NET.

Het is verrassend om te zien hoe creatieve technieken en het indirect werken,  kan bijdragen aan het vinden van een ondergrond om te komen tot onthullingen die lang weggestopt waren. Hoe cliënten en hun omgeving nieuwe inzichten en mogelijkheden zien middels creatieve  – systeemtheoretische – methodieken. En ook, hoe goed de cliënt tijdens dit delen binnen het ‘Window of Tolerance’ kan blijven, waardoor er minder kans op overspoeling is. Dit, terwijl juist de gevoelslaag zo geraakt wordt tijdens deze sessies”.

Accreditatie & inschrijven

De scholing is geaccrediteerd door NVRG voor 30 punten. Leden van NFG kunnen 16 scholingspunten ontvangen. Je ontvangt een certificaat na afloop.
Inschrijven via patricia@euthopia.nl

 

Kosten en data

€ 780,- per persoon inclusief vega lunch en koffie/thee water

Data: woensdag 13 en 27 maart, en 10 en 24 april 2024
Locatie: Zandberglaan 54 in Breda

Dank aan Bruno Hillewaere, systeemtherapeut, opleider en supervisor verbonden aan Euthopia. ‘Een plek waar ruimte is voor ont-moeting, voor passende hoop die aansluit bij de (veer)kracht van gezinnen EN recht doet aan de kwetsbaarheid… Een gelijkaardige ontmoetingsplek, waarin ruimte is voor inspiratie en dialoog’.

You Might Also Like